قلب من چشم تو

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : عشق , لذت و محبت بخوانید :

یکشنبه 9 دی 1397 ساعت 06:35

ما می توانیم
خیلی چیزها
به آدم های اطرافمون هدیه کنیم
مثل عشق , لذت و   محبت  

اما لیاقت داشتن اینها رو
ما نمی تونیم بهشون بدیم

ژواکیم ماشادو آسیس نویسنده برزیلی
ترجمه : عبدالله کوثری

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 14 دی 1397 ساعت: 19:03
چکیده : ... با عنوان : خیال داشتنت را از یاد برده ام بخوانید :
یکشنبه 9 دی 1397 ساعت 06:43   خیال     داشتنت   را از یاد   برده   امخیال خودت اما هستعطر تنت را نمی دانمعطر یادت اما ، بوی نم باران می دهدبوی نرگس مستی که در پشت خواب هفت ساله ی شرابی ناب ، روئیدهو من از بوی...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 14 دی 1397 ساعت: 19:03
چکیده : ... با عنوان : می خواهم تو را دوست داشته باشم بخوانید :
یکشنبه 9 دی 1397 ساعت 06:45 می   خواهم   تو را   دوست     داشته     باشم  با یک فنجان چاییک تکه نانیک مداد سیاهچند ورق کاغذ می خواهم تو را دوست داشته باشمبا یک پیراهن کهنهیک شلوار پاره پارهدست هایی خالیجیب هایی س...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 14 دی 1397 ساعت: 19:03
چکیده : ... با عنوان : میان من و چشم‌هایت بخوانید :
شنبه 14 مهر 1397 ساعت 17:51 میان, من و چشم‌هایتآن هنگام کهچشمان‌ام رادر چشم‌هایتغرق می‌سازمسپیده‌ی ژرف را می‌بینمو گذشته‌ی کهن راو آنچه را که نمی‌دانستممی‌بینمو احساس می‌کنمهستیمیان من و چشم‌هایتجر...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 24 آذر 1397 ساعت: 19:25
چکیده : ... با عنوان : نگرانِ من نباش بخوانید :
شنبه 14 مهر 1397 ساعت 17:57 نگرانِ, من نباش,مشغولِ فراموش کردنت هستمدارم به دوست نداشتنت فکر می کنمبه اینکه چند روزی اگربا چشمهایم کاری نداشته باشیشاید بتوانم خودم راقطره قطره از تو خالی بکُنمدلواپس...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 24 آذر 1397 ساعت: 19:25
چکیده : ... با عنوان : تو را می بینم بخوانید :
شنبه 14 مهر 1397 ساعت 18:00 تو را می بینم,که از قاره ای بعید می آییو شتابان بر آب ها گام بر می داریتا با من قهوه بنوشیهمان طور که عادت ما بودپیش از آن که بمیریمیان ِ ما اتفاقی نیفتاده استو من قرار ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 24 آذر 1397 ساعت: 19:25
چکیده : ... با عنوان : اگر مرا ببوسی بخوانید :
جمعه 16 شهریور 1397 ساعت 18:08 ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 18 شهريور 1397 ساعت: 18:43
چکیده : ... با عنوان : برایم حرف بزن بخوانید :
جمعه 16 شهریور 1397 ساعت 18:11 ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 18 شهريور 1397 ساعت: 18:43
چکیده : ... با عنوان : تو همیشه جوان خواهی ماند بخوانید :
جمعه 16 شهریور 1397 ساعت 18:15 ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : يکشنبه 18 شهريور 1397 ساعت: 18:43
چکیده : ... با عنوان : الان فقط نیاز دارم بغلم کنی بخوانید :
دوشنبه 1 مرداد 1397 ساعت 06:35 ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 20 تاريخ : سه شنبه 2 مرداد 1397 ساعت: 20:18