مرا به تمام زبانها برگردانید

ساخت وبلاگ

چهارشنبه 11 مرداد 1396 ساعت 19:30

مرا به تمام زبانها برگردانید
تا محبوبه ام مرا بشنود
مرا به تمام مکانها ببرید
تا دلدارم را در آغوش گیرم
تا ببیند که من قدیم و جدیدم
تا آوازم را بشنود و خاموش کند ترسم را

انسی الحاج
ترجمه : محبوبه افشاری

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : پنجشنبه 12 مرداد 1396 ساعت: 17:20