چو شبروان سرآسیمه ، گرد خانه مگرد

ساخت وبلاگ
چکیده : یکشنبه 1 مرداد 1396 ساعت 19:22 چو شبروان سرآسیمه ، گرد خانه مگردتو خود بهانه ی خویشی پی بهانه مگ... با عنوان : چو شبروان سرآسیمه ، گرد خانه مگرد بخوانید :

یکشنبه 1 مرداد 1396 ساعت 19:22

چو شبروان سرآسیمه ، گرد خانه مگرد
تو خود بهانه ی خویشی پی بهانه مگرد

تو نور دیده ی مایی به جای خویش در آی
چنین چو مردم بیگانه گرد خانه مگرد

تویی که خانه خدایی بیا و خود را باش
برون در منشین و بر آستانه مگرد

زمانه گشت و دگر بر مدار بی مهری ست
تو بر مدار دل از مهر و چون زمانه مگرد

چو تیر گذشتی ز هفت پرده ی چشم
کنون که در بن جانی پی نشانه مگرد

بهوش باش که هرنقطه دام دایره ای ست
تو در هوای رهایی درین میانه مگرد

کمند مهر نکردی ز گیسوان بلند
دگر به گرد سر من چو تازیانه مگرد

تو شعر گمشده ی سایه ای ، شناختمت
به سایه روشن مهتاب خامشانه مگرد

هوشنگ ابتهاج

...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : جمعه 6 مرداد 1396 ساعت: 11:26